Ombudsmän & intresseföreningar

Lika rättigheter i skolan, Diskrimineringsombudsmannens (DO) handledning för att främja likabehandling i skolan.

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Teskedsorden är en opolitisk stiftelse som arbetar för ökad tolerans och respekt människor emellan.

Leva lika är ett jämställdhetsprojekt som drivs av Diakonia och We Effect.

Rädda barnen har en sida för barn och unga där de kan läsa om sina rättigheter, gå med i samtalsgrupper eller blogga.

Allt är möjligt är en hemsida som jobbar mot diskriminering och normativt tänkande. De uppmanar till att agera, uttrycka sina ståndpunkter och bli en medieaktivist.

FRIENDS är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. De utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet.

Föreläsaren och författaren Lisbeth Pipping har stor kunskap om och erfarenhet av mobbning.

Sveriges Lärare för fred är en partipolitiskt, religiöst och fackligt obunden organisation. Länken går till metoder som syftar till att förebygga konfliktsituationer.